کلمات کلیدی را وارد نمایید

سرعت، قیمت، کیفیت

021-28426693 (خط ویژه)

1-پیچ پانل و سازه:

پیچ های Dry Wall  از نوع Black Phosphate می باشد و برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه های فلزی استفاده می شود.

-پیچ پانل:

از پیچ TN (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 0.7mm استفاده می شود. این پیچ ها در طول های 25، 35، 45، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند که بسته به تعداد لایه های صفحات گچی از آن ها استفاده می شود.

از پیچ TB (سرمته دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از 0.7mm و کمتر از 2.25mmاستفاده می شود. این نوع پیچ ها در طول های 25، 35 و 45 میلیمتر عرضه می شوند.

-پیچ سازه:

از پیچ LN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7mm به یکدیگر استفاده می شود.این نوع پیچ در طول 9mm عرضه می شود.

از پیچ LB (سرمته دار) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از 0.7mm و کمتر از 2.25mm به یکدیگر استفاده می شود. پیچ LB در طول 9.5mm عرضه می شود. باید توجه داشت که در انتخاب نوع پیچ باید مجموع ضخامت لایه های فلزی را در نظر گرفت.

2-پیچ چهارسو واشر دار سرمته:

پیچ های واشردار مته ای مخصوص کانکس و خانه های پیش ساخته  و همچنین دیوارپوش های p.v.c  در سایزهای 13×4.2، 16×4.2، 19×4.2، 25×4.2 موجود می باشد. این پیچ ها همراه با پوشش گالوانیزه سرد و سفید رنگ می باشند.